Is dat wel vertrouwd?

“Zo’n belangenbehartiger voor senioren, is dat wel vertrouwd?” Dat is zo’n beetje de eerste gedachte die bij veel mensen opkomt. Logisch, in dit werk gaat het om zeer persoonlijke en vertrouwelijke zaken. Bovendien kun je tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn.

Allereerst: wij zijn vanuit ons beroep gewend om met vertrouwelijke zaken om te gaan. Om het vertrouwen kracht bij te zetten, is het volgende belangrijk om te weten.

VOG
Alle teamleden van DB PA Services zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat ons justitiële gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor professionele activiteiten.

NOVEX
Daniëlle Behrens, oprichter van DB PA Services, is lid van de branchevereniging voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs NOVEX. Daniëlle: ‘Daardoor ben ik verplicht om mijn kennisniveau op peil te houden, NOVEX bijeenkomsten te bezoeken en tijdens intervisiesessies relevante ervaringen uit te wisselen en cases te behandelen.’

Lokale alliantie tegen financieel misbruik ouderen
DB PA Servcies is verbonden aan de Lokale alliantie tegen financieel misbruik ouderen Amersfoort-Eemland. Ons doel is om aanwezige kennis en expertise te bundelen teneinde financiële uitbuiting van ouderen te voorkomen.

Referenties
U kunt op deze website referenties van cliënten en andere betrokkenen nalezen.

Rekening en verantwoording
Uiteraard zorgen we voor volledige transparantie en leggen we alles nauwkeurig vast teneinde verantwoording af te leggen aan onze cliënten, eventuele toezichthouders, erfgenamen, kinderen en andere verwanten.

Vrijblijvend kennismaken? Maak een afspraak of bel 06 – 245 75 245

Contact