Reacties van onze cliënten

Dit is wat onze cliënten en andere betrokkenen in een aantal recente berichten over Daniëlle Behrens en DB PA Services zeggen:

Over de rol als

persoonlijk assistent

“Mijn samenwerking met mevrouw mr. Daniëlle Behrens is erg plezierig. Zij is doortastend, analytisch sterk en werkt erg snel. Het is een hele geruststelling dat ik alles geregeld heb met een expert en dat ik mijn zoon nergens mee hoef te belasten. Als ik in de toekomst niet voor mijn eigen belangen kan opkomen, dan doet mevrouw Behrens dat voor mij. Na mijn overlijden wikkelt zij de hele nalatenschap af. Als mijn persoonlijk assistent is mevrouw Behrens altijd stand by voor ondersteuning en advies. Zowel bij administratieve zaken, als bij persoonlijke zaken. Ik beveel mevrouw Behrens met genoegen aan.”

“Mevrouw mr. Daniëlle Behrens is discreet, communicatief en sterk betrokken bij de wijze waarop wijzelf tegen onze zaken aankijken. Zakelijk gericht, rustig in haar communicatie; ook aangevend waar zij zou suggereren om iets wat anders te benaderen. Empathisch, geduldig en diplomatiek en zeker professioneel! Wij wilden onze zaken op orde hebben voor de situatie waarin wij door ziekte of ongeval niet meer in staat zijn om zaken zelf te regelen. Ook als dat tijdelijk zou zijn, in geval van bijvoorbeeld langere ziekteperiodes. Met behulp van persoonlijk assistent mevrouw Daniëlle Behrens hebben wij dit geregeld middels een levenstestament en levensdossier. Daarnaast heeft zij gezorgd voor een nieuwe en logischer structuur in de administratie. Door haar advies hebben wij al een kostenbesparing gerealiseerd. Daniëlle Behrens is resultaatgericht, maar tegelijkertijd ook geduldig en het overleg is gezellig! Iedereen die wordt bijgestaan door haar kan ervan verzekerd zijn dat alles tot in de puntjes geregeld wordt. Wij kunnen mevrouw Daniëlle Behrens dan ook van harte aanbevelen.”

Mevrouw mr. Daniëlle Behrens, mijn persoonlijk assistent, is voortvarend, efficiënt en vakkundig. Zij heeft een aantal administratieve zaken opgelost en afgehandeld, die ik niet kon regelen. Het gemak en de snelheid waarmee zij dat geregeld heeft, was opvallend. Bijzonder is ook de veelzijdigheid van mevrouw Behrens. Door haar commerciële kwaliteiten heeft zij mijn auto voor 40% meer verkocht dan een bod dat er reeds lag.
Ik beveel mevrouw Behrens gaarne aan!”

Over de rol als

gevolmachtigde

“Als gevolmachtigde voor één van onze bewoners valt mevrouw mr. Daniëlle Behrens op door haar liefde en toewijding voor haar cliënt. Veel respect en geduld spelen daarbij een grote rol. Door haar oplettendheid signaleert zij zaken die zij vervolgens op een constructieve en positieve manier bespreekt met de desbetreffende discipline of eerst verantwoordelijk verzorgende. Daarbij is mevrouw Behrens goed bereikbaar, trouw in haar wekelijkse bezoeken en stelt haar cliënt in alles centraal. Zij komt afspraken goed na en laat bij verhindering tijdig iets horen. Haar vrolijkheid en ongedwongenheid worden zeer gewaardeerd door haar cliënt en anderen. De cliënt in kwestie was altijd zeer positief over mevrouw Behrens en reageerde altijd erg enthousiast als zij haar zag.”

Over de rol als

executeur
“Daniëlle Behrens is een betrokken en gedreven professional. Als executeur van de nalatenschap van mijn overleden broer kwamen er complexe zaken op mij af. Bij het analyseren en afhandelen van die nalatenschap was ondersteuning van een professional noodzakelijk. Het was voor mij een geruststelling dat Daniëlle mij heeft bijgestaan als adviseur voor de afwikkeling van deze nalatenschap. Haar werkervaring als executeur bleek uit haar gedegen en resultaatgerichte aanpak. Zij is sterk in het analyseren van de situatie en in het aangeven van mogelijke prioriteiten. Haar adviezen zijn helder en duidelijk. De samenwerking met Daniëlle heb ik als zeer prettig ervaren. Naar mijn wens heeft Daniëlle de regie van de afhandeling steeds bij mij gelaten. Ik beveel haar van harte aan.”

“Mevrouw mr. Daniëlle Behrens is professioneel, communicatief vaardig en nauwkeurig.
Bij de afwikkeling van een nalatenschap heb ik met mevrouw Behrens samengewerkt. Als executeur kwam zij op voor de belangen van de erfgenamen, waarbij zij ook de achterblijvende familie van haar overleden cliënt niet uit het oog verloor. De communicatie was prettig met mevr. Behrens en waar nodig overlegde zij zaken met mij. De rekening en verantwoording die zij afgelegd heeft was zeer volledig en nauwkeurig. Al met al heb ik erg plezierig met haar samengewerkt.”

“Mevrouw Behrens heeft als executeur de nalatenschap van onze broer afgewikkeld. Bij testament waren liefdadigheidsinstellingen aangewezen als erfgenamen. Voor ons als familie betroffen haar werkzaamheden enige ondersteuning bij het regelen van de begrafenis, maar vooral daarna het afhandelen van administratie en het regelen van huis en inboedel. Zij heeft ons daarmee veel werk en zorgen kunnen besparen. Zij heeft dat deskundig en gedegen gedaan, waarbij zij de belangen van de familie niet uit het oog verloor. Mevrouw Behrens is oplossingsgericht, betrouwbaar en empathisch. Zij communiceert open en eerlijk. Ik beveel mevr. Behrens met genoegen aan.”

“Vanuit mijn rol als uitvaartleider kwam ik twee jaar geleden met mevrouw Behrens in aanraking in de functie van executeur. De samenwerking verliep bijzonder prettig. Mevrouw Behrens is altijd goed bereikbaar, levert de benodigde informatie tijdig aan is en ook nog eens menselijk betrokken, wat wij in ons werk nog weleens anders zien. Mevrouw Behrens heeft kennis van zaken en is betrouwbaar. Met een gerust hart beveel ik haar diensten aan.”

Over de rol als

persoonlijk assistent en gevolmachtigde
“Opvallend aan Daniëlle is haar betrokkenheid en betrouwbaarheid. Als adviseur in dienst bij een serviceresidentie werk ik sinds een paar jaar samen met Daniëlle. Zij staat een aantal bewoners bij als persoonlijk assistent en gevolmachtigde. Ik zie dat zij zich goed kan inleven en oplossingsgericht te werk gaat. Daarbij luistert zij goed en komt echt op voor de belangen van haar cliënten. Daniëlle is discreet, communicatief sterk en veelzijdig. Niets is haar te veel; zij is een organisatietalent. Haar cliënten voelen dat zij haar werk vanuit haar hart doet. Daniëlle verdient mijn oprechte aanbeveling.”

Over de rol als

persoonlijk assistent, gevolmachtigde en executeur
“Betrouwbaar, deskundig en empathisch zijn eigenschappen die mevrouw mr. Daniëlle Behrens kenmerken. Als belastingadviseur werk ik voor sommige cliënten samen met mevrouw Behrens, zowel in haar rol van persoonlijk assistent, als van gevolmachtigde en executeur. Mijn ervaring is dat zij de administratieve en financiële zaken van haar cliënten uitstekend op orde heeft. Zij signaleert indien er advies ingewonnen moet worden bij externe deskundigen. Daarbij maakt zij gebruik van haar grote en diverse netwerk. Haar cliënten waarderen haar discretie, inzet en haar warme persoonlijkheid. Ik beveel mevrouw Behrens van harte aan!”
“Mevrouw mr. Daniëlle Behrens vraagt mij als taxateur geregeld advies en taxatie van de inboedel, kostbaarheden, kunstwerken en antiek voor haar cliënten. Zij is betrouwbaar en zakelijk en komt zeer goed op voor de belangen van haar cliënten. Zowel in haar rol van persoonlijk assistent als in die van gevolmachtigde en executeur. Haar communicatiestijl is helder, direct en sympathiek. Ik beveel mevrouw Behrens van harte aan.”

Vrijblijvend kennismaken? Maak een afspraak of bel 06 – 245 75 245

Contact