Wat is een levensdossier?

Een levensdossier omvat al uw belangrijke gegevens aangaande administratie, financiën, verzekeringen, praktische -, medische -, en zorggerelateerde zaken. Ook uw wensen voor de toekomst zijn in een levensdossier opgenomen. Denk daarbij aan wilsverklaringen, uitvaartwensen, het levenstestament en een testament.

Daarnaast vindt u in het levensdossier de gewenste praktische uitvoering van het levenstestament en het testament, met uitgebreide instructies voor de gevolmachtigde en de executeur. Stel dat u (tijdelijk) naar een verzorgingstehuis verhuist, dan zijn uw wensen ten aanzien van uw partner, woning, financiën, inboedel en eventuele huisdieren bekend.
Om er zeker van te zijn dat het levensdossier altijd de juiste gegevens bevat, houden wij samen iedere wijziging bij.

Waarom een levensdossier?

  • Dankzij dit maatwerkdossier heeft u alle gegevens gestructureerd op een rijtje. Dat geeft overzicht en rust in het hoofd.
  • In geval van nood hebben uw naasten alle benodigde gegevens direct bij de hand.
  • Door het in kaart brengen van uw wensen voor nu en later, ziet u wat u nog moet regelen in geval van ziekte en overlijden. Ik help u bij het doornemen van wilsverklaringen en uitvaartwensen en bij de voorbereiding van uw levenstestament en testament.
  • Mocht na het opstellen van het levensdossier blijken dat u behoefte heeft aan een persoonlijk assistent, gevolmachtigde of executeur, dan kan ik die rol voor u vervullen.
  • Door alle persoonlijke gegevens en wensen vast te leggen, houdt u de regie over uw eigen leven. Daardoor kunt u langer zelfstandig blijven!

Enkele voorbeelden:

Mevrouw van D.

“Het levensdossier geeft rust”

Mevrouw van D. zit vol levenslust, ondanks haar respectabele leeftijd van 84. Met haar man (85) gaat het minder goed. Hij heeft de ziekte van Alzheimer en gaat hard achteruit. Mocht haar man straks niet meer goed aanspreekbaar zijn, dan zal zij belangrijke papieren, zoals de levenstestamenten, testamenten en verzekeringspapieren nooit kunnen vinden.

Daniëlle: Voor mevrouw heb ik een levensdossier opgesteld, met in de bijlagen alle officiële documenten. Alles ligt in een map op tafel, zo voor het grijpen. Mevrouw is blij dat alle zaken nu netjes gestructureerd bij elkaar zijn gebracht, zodat zij alles weet te vinden. Mocht haar of haar man iets overkomen, dan hebben de kinderen alle informatie bij de hand.

De heer de L.

“Ik dacht alles geregeld te hebben…”

Dhr. de L. is net gepensioneerd en heeft zijn zaken altijd goed voor elkaar. Bij de notaris heeft hij een levenstestament en testament opgesteld. Zijn wensen over hoe zijn gevolmachtigde zijn zaken moet regelen en wat hij wel en niet wil, heeft meneer echter niet op papier gezet. Ook de instructies voor de executeur over de uitvaart en de gewenste manier van afwikkeling van zijn nalatenschap zijn niet vastgelegd.

Daniëlle: Met meneer heb ik alle wensen en behoeften doorgesproken. Deze zijn van A tot Z vastgelegd in het levensdossier. Aan een aantal zaken had meneer niet gedacht, die hij wel belangrijk vindt! Gelukkig zijn nu alle juridische zaken goed geregeld, inclusief de praktische invulling.

Vrijblijvend kennismaken? Maak een afspraak of bel 06 – 245 75 245

Contact