Waarom een gevolmachtigde?

 • Als u onverhoopt lichamelijk of geestelijk (tijdelijk) niet in staat bent om uw zaken te organiseren, dan behartigt een gevolmachtigde als vertrouwenspersoon uw belangen. U kunt ons in uw levenstestament benoemen als gevolmachtigde (levensexecuteur).
 • Veel mensen denken dat hun partner en/of kinderen hun financiële zaken mogen regelen als zij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Dit is niet het geval. Als u geen levenstestament hebt en u wordt ziek, dan moet er een bewindvoerder door de kantonrechter aangesteld worden. Dat kan een bewindvoerder zijn die u en uw wensen niet kent. Vervolgens moet door de bewindvoerder voor veel zaken toestemming gevraagd worden aan de kantonrechter. Daarnaast moet de bewindvoerder jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Door een gevolmachtigde in een levenstestament te benoemen, houdt u de regie over uw leven.
 • Helaas zien we in de praktijk dat financieel misbruik van ouderen regelmatig voorkomt. Vaker dan u denkt. Met het aanstellen van een gevolmachtigde voorkomt u een hoop problemen en kunt u eventuele zorgen bij uw naasten wegnemen.

Wat doen we voor u als gevolmachtigde?

 • We regelen zowel uw persoonlijke en medische zaken als uw financiële zaken.
 • We komen op voor uw belangen, wanneer u dat (tijdelijk) zelf niet kunt. In een levensdossier leggen we de praktische uitwerking van het levenstestament vast met de instructies aan de gevolmachtigde. Samen met u noteren we wat uw wensen zijn ten aanzien van uw persoonlijke, medische en financiële zaken. Zo houdt u altijd de regie over uw leven, wat er ook gebeurt.
 • Indien u dat wenst, zorgen we ervoor dat uw schenkingen aan familie en goede doelen doorgaan.

Andere mogelijkheden:

 • U kunt een gevolmachtigde van DB PA Services als tweede of als plaatsvervangend gevolmachtigde benoemen, naast uw partner.
  Als u een familielid benoemd heeft als gevolmachtigde, dan kunnen wij hem/haar daarin ondersteunen.
 • U kunt ons als adviseur inschakelen of het werk (deels) aan ons uitbesteden, indien u zelf tot gevolmachtigde bent benoemd.

Door onze jarenlange expertise als gevolmachtigde hebben we veel ervaring opgedaan in zorg gerelateerde zaken, zoals:

 • Ervaring met mensen met dementie.
 • Begeleiding bij behandeltrajecten.
 • Het regelen van thuiszorg, zorgindicaties en PGB.
 • Communicatie met artsen, thuiszorg en woonzorglocaties.
 • Oriëntatie bij verhuizing naar een woonzorglocatie. We kennen diverse woonzorgorganisaties, waaronder ook particuliere zorgvilla’s.

Enkele voorbeelden:

De dochters van mevrouw van de O.

“Daniëlle is onze steun en toeverlaat”

Mevrouw O. is vergeetachtig en heeft zorg en ondersteuning nodig in het dagelijks leven. Zij wil graag in haar heerlijke huis blijven wonen. Haar dochters gunnen haar dat, maar hebben een druk bestaan. Ze zochten iemand die hen daarbij kon helpen. “Daniëlle is onze steun en toeverlaat bij de zorg van onze vergeetachtige moeder.”

Daniëlle: Na een paar open gesprekken met mevrouw, de dochters en mij, is een aantal zaken aan mij uitbesteed. Ik regel nu de administratie en de financiële zaken voor mevrouw, uiteraard alles in overleg. Ook coördineer ik de afspraken met de artsen en de thuiszorg. Daardoor kunnen de dochters de tijd met hun moeder besteden aan gezellige bezoeken en leuke uitjes.

Mevrouw D.

“Daniëlle regelt alles voor mij”

Mevrouw D. woont nog zelfstandig, maar is licht dementerend. Haar kinderen wonen helaas niet in de buurt. Om begrijpelijke redenen wil ze verwanten, vrienden of buren niet belasten met haar administratie, verzekeringen en bankzaken. Ook het online communiceren gaat haar niet goed af, omdat ze het allemaal niet meer zo goed begrijpt.

Daniëlle: Eens in de week ga ik naar mevrouw toe. Toen mevrouw nog helemaal helder en dus wilsbekwaam was, heeft zij bij de notaris in een levenstestament geregeld dat ik haar gevolmachtigde ben. Daardoor kan ik nu haar administratie, bankzaken en zorggerelateerde zaken regelen. Ook vindt zij het fijn dat ik het contact onderhoud met haar zorgverzekeraar, huisarts, specialist, thuiszorg en apotheek. Binnenkort verhuist zij naar een heel mooie serviceresidentie. Ik zorg ervoor dat haar huidige woning, haar auto en haar wasmachine tegen een correcte prijs worden verkocht.

Vrijblijvend kennismaken? Maak een afspraak of bel 06 – 245 75 245

Contact