Waarom een gevolmachtigde?

Als u onverhoopt lichamelijk of geestelijk niet meer in staat bent om uw zaken te organiseren, dan behartigt een gevolmachtigde als vertrouwenspersoon uw belangen. U kunt mij in uw levenstestament benoemen als gevolmachtigde (levensexecuteur).

Wat doe ik voor u als gevolmachtigde?
Ik regel uw administratieve, financiële, persoonlijke, praktische en zorggerelateerde zaken. Ik kom op voor uw belangen, wanneer u dat (tijdelijk) zelf niet kunt. In een levensdossier leggen wij de praktische uitwerking van het levenstestament vast met de instructies aan de gevolmachtigde. Samen met u noteer ik wat uw wensen zijn ten aanzien van uw persoonlijke, medische en financiële zaken. Zo houdt u altijd de regie over uw leven, wat er ook gebeurt.

Andere mogelijkheden:

  • U kunt mij als plaatsvervangend gevolmachtigde benoemen, indien u als gevolmachtigde van uw partner bent benoemd.
  • Als u een familielid benoemd heeft als gevolmachtigde, dan kan ik hem/haar daarin ondersteunen.
  • U kunt mij als adviseur inschakelen of het werk (deels) aan mij uitbesteden, indien u zelf tot gevolmachtigde bent benoemd.

Enkele voorbeelden:

De dochters van mevrouw van de O.

“Daniëlle is onze steun en toeverlaat”

Mevrouw O. is vergeetachtig en heeft zorg en ondersteuning nodig in het dagelijks leven. Zij wil graag in haar heerlijke huis blijven wonen. Haar dochters gunnen haar dat, maar hebben een druk bestaan. Ze zochten iemand die hen daarbij kon helpen. “Daniëlle is onze steun en toeverlaat bij de zorg van onze vergeetachtige moeder.”

Daniëlle: Na een paar open gesprekken met mevrouw, de dochters en mij, is een aantal zaken aan mij uitbesteed. Ik regel nu de administratie en de financiële zaken voor mevrouw, uiteraard alles in overleg. Ook coördineer ik de afspraken met de artsen en de thuiszorg. Daardoor kunnen de dochters de tijd met hun moeder besteden aan gezellige bezoeken en leuke uitjes.

Mevrouw D.

“Daniëlle regelt alles voor mij”

Mevrouw D. woont nog zelfstandig, maar is licht dementerend. Haar kinderen wonen helaas niet in de buurt. Om begrijpelijke redenen wil ze verwanten, vrienden of buren niet belasten met haar administratie, verzekeringen en bankzaken. Ook het online communiceren gaat haar niet goed af, omdat ze het allemaal niet meer zo goed begrijpt.

Daniëlle: Eens in de week ga ik naar mevrouw toe. Toen mevrouw nog helemaal helder en dus wilsbekwaam was, heeft zij bij de notaris in een levenstestament geregeld dat ik haar gevolmachtigde ben. Daardoor kan ik nu haar administratie, bankzaken en zorggerelateerde zaken regelen. Ook vindt zij het fijn dat ik het contact onderhoud met haar zorgverzekeraar, huisarts, specialist, thuiszorg en apotheek. Binnenkort verhuist zij naar een heel mooie serviceresidentie. Ik zorg ervoor dat haar huidige woning, haar auto en haar wasmachine tegen een correcte prijs worden verkocht.

Vrijblijvend kennismaken? Maak een afspraak of bel 06 – 245 75 245

Contact