Waarom een executeur?

U wilt uw nabestaanden niet belasten met de administratieve, financiële en juridische afwikkeling van de nalatenschap.
U wilt een complexe nalatenschap laten afwikkelen door een deskundig executeur. U kiest voor het benoemen van een professionele executeur, omdat door invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 bevoegdheden van de executeur zijn uitgebreid. U wilt onenigheid in uw familie voorkomen.

Wat doe ik voor u als executeur?
Als u mij als executeur (vroeger executeur-testamentair genoemd) in uw testament benoemt, regel ik de juridische, financiële, fiscale en praktische afwikkeling van de nalatenschap. In een levensdossier leggen wij de praktische uitwerking van het testament vast met de instructies aan de executeur. Zo bepaalt u hoe uw uitvaart eruitziet en hoe de nalatenschap wordt afgewikkeld.

De werkzaamheden:

  • Regelen van de uitvaart.
  • Beheer van de goederen van de nalatenschap.
  • Betalen van de schulden van de nalatenschap.
  • Opmaken van de boedelbeschrijving.
  • Verkoop van huis en andere goederen.
  • Verzorgen van de aangifte inkomsten- en erfbelasting.
  • Verdelen van de nalatenschap onder de erfgenamen.

Andere mogelijkheden:

  • U kunt mij als plaatsvervangend executeur benoemen, indien u als executeur van uw partner bent benoemd.
  • Als u een familielid benoemd heeft als executeur, dan kan ik hem/haar daarin ondersteunen.
  • Bent u zelf tot executeur benoemd, dan kunt u mij als adviseur inschakelen of het werk (deels) aan mij uitbesteden.

Enkele voorbeelden:

Meneer en mevrouw de B.

“Wij zijn opgelucht”

Meneer en mevrouw de B. zijn al 40 jaar samen en hebben drie kinderen. Hun financiële situatie is uitstekend, zo ook de band met hun kinderen. En dat willen ze graag zo houden. Meneer en mevrouw de B. maken zich desondanks geregeld zorgen over de toekomst: wanneer één van hen komt te overlijden, staat de ander er helemaal alleen voor als het om belangrijke zaken gaat.

Daniëlle: Uit gesprekken met meneer en mevrouw bleek dat zij vooral bang waren voor onenigheid tussen de kinderen. In een levensdossier hebben wij samen de belangrijkste zaken in kaart gebracht. Ook hebben zij mij in hun levenstestament als gevolmachtigde benoemd en in hun testament als hun executeur. Ze zijn opgelucht: de kans op onenigheid tussen de kinderen na hun overlijden is geminimaliseerd, ze hoeven hun kinderen niet te belasten en na hun overlijden wordt hun nalatenschap op professionele wijze afgewikkeld.

Mevrouw W.

“Ik heb geen kinderen. Wie regelt mijn uitvaart en nalatenschap?”

Mevrouw W. was vermogend en woonde samen met haar hond en kat in een villa met veel antieke meubels. Zij had geen kinderen en zocht een vertrouwenspersoon die als executeur haar uitvaart kon regelen en haar nalatenschap professioneel afwikkelt.

Daniëlle: Samen met deze mevrouw heb ik de uitvaart en alle andere wensen inzake haar nalatenschap tot in detail besproken en vastgelegd in het levensdossier. Mevrouw heeft mij in haar testament als executeur benoemd. Na haar overlijden heb ik de uitvaart geregeld zoals mevrouw het graag wenste. Voor de gehele inboedel heb ik een erkend taxateur alles laten taxeren en via diverse veilinghuizen zijn alle items verkocht. Haar nalatenschap heb ik verdeeld onder de erfgenamen. Haar huisdieren heb ik bij de afgesproken adressen ondergebracht.

Mevrouw T.

“Daniëlle heeft ons geholpen toen mijn vader overleed.”

Na een kort ziekbed overleed de vader van de jonge onderneemster T. Ze werkt zich een slag in de rondte en heeft samen met haar man ook nog eens de zorg over drie jonge kinderen. Ze hield zielsveel van haar vader, maar wie gaat alles organiseren? Haar broers en zussen zijn al net zo druk als zij.

Daniëlle: Deze situatie kom ik erg veel tegen. Na een kennismaking ben ik direct aan de slag gegaan om alles te regelen wat nodig was voor een liefdevol afscheid, dit in nauwe samenwerking met de lokale uitvaartondernemer. De familie was er blij mee. Daarna kon ik alle andere zaken afwikkelen, zodat de kinderen zich geen zorgen hoefden te maken over tijdrovende aangelegenheden, zoals de verkoop van het huis. In goed overleg zijn alle bezittingen netjes verdeeld. Zo was er snel ruimte om aan het verwerkingsproces te beginnen en het verdriet een plek te geven.

Vrijblijvend kennismaken? Maak een afspraak of bel 06 – 245 75 245

Contact